De Markthal

Laatst bijgewerkt op 12/09/2023

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat je De Markthal bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten. Door De Markthal te betreden of onze diensten te gebruiken, ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

1. Toegang en Gedrag:
a. Alle bezoekers dienen zich te houden aan de geldende huisregels en aanwijzingen van het personeel.
b. Discriminatie, gewelddadig gedrag, of ander onaanvaardbaar gedrag wordt niet getolereerd en kan leiden tot verwijdering.

2. Aankopen en Betalingen:
a. Alle aankopen dienen te worden afgerekend volgens de geldende prijzen en betalingsmethoden.
b. Prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

3. Producten en Diensten:
a. Wij streven naar kwaliteit en versheid van onze producten, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele allergische reacties of voedselgerelateerde problemen.
b. Eventuele klachten over onze producten of diensten dienen onmiddellijk aan het personeel te worden gemeld.

4. Privacy en Gegevens:
a. Wij respecteren je privacy en behandelen persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid.
b. Je gegevens worden alleen gebruikt voor operationele doeleinden en zullen niet worden gedeeld met derden zonder je toestemming.

5. Annuleringen en Terugbetalingen:
a. Annulerings- en terugbetalingsbeleid varieert per product of dienst en wordt duidelijk gecommuniceerd op het moment van aankoop.

6. Aansprakelijkheid:
a. De Markthal is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of schade aan persoonlijke eigendommen.
b. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat is betaald voor de specifieke producten of diensten waarop de klacht betrekking heeft.

7. Wijzigingen en Updates:
a. De Markthal behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Controleer regelmatig op updates.

8. Geschillen en Toepasselijk Recht:
a. Geschillen worden in eerste instantie in goed overleg opgelost. Indien geen oplossing wordt bereikt, is de rechtbank van Mechelen bevoegd.
b. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

Door De Markthal te betreden of onze diensten te gebruiken, erken je deze Algemene Voorwaarden en ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de hierin beschreven bepalingen. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij je vriendelijk om De Markthal niet te betreden of onze diensten niet te gebruiken.